POLITICA ÎM”Efes Vitanta Moldova Brewery”SA PRIVIND UTILIZAREA DE ”COOKIE”

Această politică privind cookie-urile („Politica de Cookie”) guvernează utilizarea cookie-urilor și a plug inurilor de social media pe site-ul ÎM”Efes Vitanta Moldova Brewery”SA (www.efesmoldova.md). Fișierele cookie sunt fișiere text mici care sunt stocate pe hard diskul unui dispozitiv și care conțin anumite informații și uneori date personale. Plug inurile pentru rețelele de socializare sunt mici piese de software dezvoltate și furnizate de furnizorii de servicii de socializare media (adică FacebookLinkedIn, etc.), care adaugă integrarea rețelelor sociale atunci când sunt incluse pe www.efesmoldova.md (în continuare Site-ul).

Continuând să utilizați Site-ul după ce ați fost informat despre utilizarea cookie-urilor și a plug inurilor social media, recunoașteți că ați citit cu atenție această Politică de Cookie și că sunteți de acord cu aceasta fără rezerve. Puteți modifica în orice moment preferințele cookie-urilor prin setările cookie-urilor.

1. CINE ESTE RĂSPUNZĂTOR DE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

ÎM”Efes Vitanta Moldova Brewery”SA str. Uzinelor 167, Chișinău, este entitatea responsabilă de datele dvs. personale acoperite de această Politică de Cookie. Această Politică de Cookie poate fi modificată din când în când, pentru a se asigura că aceasta rămâne corectă și conformă cu legislația. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să luați notă de modificări și să fiți de acord cu acestea dacă le considerați acceptabile.

 1. Datele dvs. personale sunt prelucrate de ÎM”Efes Vitanta Moldova Brewery”SA, în continuare ”Efes”.
 2. Orice noțiune care începe cu o majusculă va fi definită prin referință explicită în această Politică de Confidențialitate. Atunci când este posibil, având în vedere contextul, cuvintele singulare trebuie interpretate ca incluzând și pluralul și invers.
 3. Atunci când se face trimitere la anumite legi sau reglementări, o astfel de referință trebuie să includă și orice modificare, înlocuire sau anulare a legilor sau regulamentelor respective, inclusiv orice ordine administrative conexe.
 4. Efes rezervă dreptul discreționar de a modifica, schimba sau completa Politica de Confidențialitate din când în când. Asemenea modificare, schimbarea sau completare va fi comunicată prin intermediul Site-ul

2. COOKIE-URI

Noi plasăm un număr de cookie-uri atunci când vizitați Site-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt împărțite în 3 grupuri de cookie-uri: cookie-uri funcționale; chestionare analitice și statistice; reclame și cookie-uri sociale. Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul dvs. cu utilizarea de către Efes a cookie-urilor.

 1. Puteți evita plasarea cookie-urilor prin configurarea browserului dvs. ca atare. Instrucțiuni despre cum se poate face acest lucru pot fi găsite aici:

Cu toate acestea, interzicerea cookie-urilor atunci când vizitați Site-ul poate determina încetarea  funcționării corecte a anumitor sau a tuturor funcțiilor Site-ului.

 1. Când vizitați site-ul, Efes plasează un număr de cookie-uri. Cele mai multe date referitoare la aceste cookie-uri, plasarea și utilizarea acestora permit identificarea dvs., iar Efes le utilizează pentru a obține o imagine asupra modului în care dvs. și alți vizitatori folosiți Site-ul prin colectarea de date statistice și de utilizare, care permit Efes să ofere o experiență mai bună pe Site.
 2. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul cu utilizarea de către ÎM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A (https://www.efesmoldova.md/) a cookie-urilor. Pentru a vă exersa acest drept, este suficient să ștergeți cookie-urile care au fost plasate pe dispozitiv. Pentru a face acest lucru, vi se cere să vă referiți la instrucțiunile corespunzătoare ale producătorului dvs. de browser, așa cum sunt enumerate mai sus.

3. DE CE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Noi prelucrăm datele dvs. personale prin cookie-uri în mai multe scopuri: pentru a îmbunătăți Site-ul nostru și experiențele și serviciile pe care le oferim; pentru a afișa reclame; să furnizăm informații unor terțe părți și să păstrăm experiențele web pe care le oferim, Site-ul nostru, pe dvs. și pe noi în siguranță.

 1. Efes prelucrează datele dvs. personale pentru a vă oferi un conținut și anunțuri mai personalizate și pentru a efectua analize statistice, astfel încât să putem îmbunătăți Site-ul, reclamele, produsele și serviciile noastre sau să dezvoltăm noi produse și servicii.
 2. Efes ar putea să prelucreze datele dvs. personale pentru a informa orice terță parte în  contextul unei posibile fuziuni cu, achiziționarea / divizarea ori divizarea de către acea terță parte.
 3. Efes ar putea să prelucreze datele dvs. personale pentru păstrarea intereselor legitime ale Efes, ale partenerilor sau ale unei terțe părți, dacă și când înregistrarea dvs. sau utilizarea Site-ului  poate fi considerată (a) o încălcare a oricăror condiții de utilizare aplicabile sau a drepturilor de proprietate intelectuală sau a oricărui alt drept al unei terțe părți; (b) o amenințare la adresa securității sau a integrității Site-ului; c) un pericol pentru Site  sau pentru oricare dintre noi sau pentru sistemele subsidiare ale subcontractanților din cauza virușilor, a cailor troieni, a spyware-ului, a malware-ului sau a oricărei alte forme de cod rău intenționat sau (d) obscenă, discriminatorie, rasistă, calomnioasă, hărțuitoare, vătămătoare sau nepotrivită ori ilegală în orice fel.
 4. Datele dvs. personale pot fi transferate din proprie noastră inițiativă către poliție sau autorități judiciare ca dovezi sau dacă există suspiciuni justificate privind un act ilegal sau o infracțiune săvârșită de dvs. prin înregistrarea dvs. cu sau prin utilizarea Site-ului.

4. CE FACE CA PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE SĂ FIE  LEGITIMĂ?

Legea ne cere să precizăm exact baza juridică pe care o utilizăm pentru a prelucra datele dvs. personale. Putem prelua datele dvs. personale deoarece v-ați dat consimțământul în acest sens, deoarece legea ne obligă să facem acest lucru sau deoarece este în interesul nostru legitim sau al unui terț.

 1. Pentru prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile descrise în clauzele 3.1 și 3.2 ale acestei Politici de Cookie, Efes, în calitate de parte responsabilă, vă solicită consimțământul. Efes obține consimțământul dvs. prin intermediul banner-ului cookie. Făcând clic afirmativ pe acest banner și continuând să utilizați Site-ul, recunoașteți că ați citit cu atenție această Politică de Cookie și că sunteți de acord cu aceasta fără rezerve.
 2. Prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile descrise în clauza 3.3 a acestei Politici de Cookie este, de asemenea, necesară în scopul intereselor legitime ale Efes, care sunt:
 • păstrarea Site-ul https://www.efesmoldova.md/ , a Canalelor de Socializare Media, a produselor și serviciilor noastre în condiții de siguranță împotriva utilizării abuzive și a activității ilegale.
 1. Prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile descrise în clauza 3.4 este necesară pentru a permite Efes să își respecte obligațiile legale.

5.  CINE PRIMEȘTE DATELE DVS. PERSONALE?

Abordarea noastră generală este că nu împărtășim datele dvs. personale cu terțe părți, decât dacă vă dați acordul. Cu toate acestea, uneori este inevitabil ca terții să primească datele dvs. personale.

 1. Efes se bazează pe operatori terțe părți pentru a vă pune la dispoziție Site-ul, precum și pentru a prelucra datele dvs. personale în numele nostru. Acești operatori terță parte au permisiunea de a procesa datele dvs. personale numai în numele Efes, în baza unor instrucțiuni scrise exprese din partea Efes. Efes garantează că toți operatori terță parte sunt aleși cu atenția cuvenită, iar aceștia sunt obligați să respecte siguranța și integritatea datelor dvs. personale.
 2. Efes nu transferă datele dvs. personale într-o manieră identificabilă vreunei terțe părți fără permisiunea dvs. explicită de a face acest lucru. Efes ar putea transfera date anonime și/sau agregate către alte organizații care pot utiliza aceste date pentru a îmbunătăți produsele și serviciile, precum și pentru a adapta comercializarea, afișarea și vânzarea acestor bunuri și servicii.

6. CARE SUNT MĂSURILE DE GARANȚIE CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PERSONALE?

Nu vom procesa mai multe date personale decât avem nevoie pentru scopurile pe care le-am comunicat dumneavoastră. În plus, vom procesa datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile pe care le-am comunicat dvs. sau până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există niciun alt motiv legal care să ne permită să continuăm procesarea datelor personale. De asemenea, garantăm păstrarea datelor dvs. personale în siguranță.

 1. Efes face tot ce îi stă în putință pentru a procesa numai acele date personale care sunt  necesare pentru atingerea scopurilor enumerate la articolul 3.
 2. Datele dvs. personale sunt procesate numai atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile enumerate la articolul 3 al prezentei Politici de Cookie sau până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Rețineți că retragerea consimțământului poate implica faptul că nu mai puteți utiliza întreaga sau o parte a Site-ului. Efes va face neidentificabile datele dvs. personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile descrise în articolul 3, cu excepția cazului în care există:
 • un interes major pentru Efes, sau orice altă terță parte în păstrarea în formă identificabilă a datelor dvs. personale;
 • o obligație legală sau de reglementare sau o decizie judiciară sau administrativă care ne împiedică  să le facem neidentificabile.
 1. Efes va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dvs. personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Accesul personalului Efes sau al operatorilor terți se vor întemeia doar pe necesitatea de a cunoaște și vor fi supuse unor obligații stricte de confidențialitate. Cu toate acestea, înțelegeți că siguranța și securitatea sunt obligații de diligență care nu pot fi niciodată garantate.

7. CARE SUNT DREPTURILE DVS. POTRIVIT ACESTEI POLITICI DE COOKIE?

În calitate de persoană vizată, aveți mai multe drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste drepturi sunt dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a retrage consimțământul dat mai devreme, dreptul la ștergere, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și dreptul pe care de a primi de la noi într-o structură utilizată în mod obișnuit și în format electronic toate datele personale pe care ni  le-ați furnizat.

Dacă doriți să depuneți o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la ______________________

 1. Aveți dreptul să solicitați acces la toate datele personale pe care le prelucrează Efes referitoare la dumneavoastră.
 2. Aveți dreptul să cereți ca, orice date cu caracter personal care vă aparțin, care sunt inexacte, să fie corectate gratuit. În cazul în care se depune o cerere de corectare, această cerere va fi însoțită de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicită corectarea.
 3. Aveți dreptul să retrageți consimțământul acordat anterior pentru prelucrarea datelor dvs. personale.
 4. Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale referitoare la dvs. dacă acestea nu mai sunt necesare în lumina scopurilor descrise în articolul 3 sau dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că o solicitare de ștergere va fi evaluată de noi cu luarea în considerare a:
 • intereselor superioare ale noastre, ale instituției dvs. financiare, ale prestatorului de servicii de plată sau ale oricărei terțe părți;
 • obligațiilor legale sau de reglementare sau decizii administrative ori judiciare care ar putea interzice această ștergere.

În locul ștergerii, puteți solicita, de asemenea, ca Efes să limiteze prelucrarea datelor dvs. personale dacă și când: (a) contestați corectitudinea acestor date, (b) prelucrarea este ilegală sau (c) datele nu mai sunt necesare în scopul enumerate la articolul 3, dar aveți nevoie de ele pentru a vă apăra în procedurile judiciare.

 1. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal dacă puteți demonstra că există motive serioase și justificate legate de circumstanțele specifice care justifică o astfel de opoziție. Cu toate acestea, dacă prelucrarea intenționată se califică drept marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți acestei prelucrări gratuit și fără nicio justificare.
 2. Aveți dreptul să primiți de la noi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și în format electronic, toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.
 3. Dacă doriți să depuneți o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail _________________________

Un mesaj de poștă electronică care solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale dincolo de ceea ce este necesar pentru soluționarea cererii dumneavoastră. O astfel de solicitare ar trebui să indice în mod clar ce drept doriți să exercitați și motivele, dacă acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie să fie datată și semnată și să fie însoțită de o copie scanată digital a actului dvs. de identitate valabil, care vă dovedește identitatea. Dacă utilizați formularul de contact, Efes s-ar putea să vă solicităm confirmarea semnată și dovada identității.

Efes vă va informa cu promptitudine despre faptul că am primit această solicitare. Dacă cererea se dovedește întemeiată, Efes o va onora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării.

Dacă aveți orice plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi, puteți să contactați Efes întotdeauna prin adresa de e-mail menționată în prezenta politică.

DRAG