Controlor

Controlor

DEPARTAMENT:

ACHIZIȚII ȘI PLANIFICARE

DEPARTAMENTUL DE LOGISTICĂ

Cerinţe faţă de candidat:
  • Studii medii sau profesionale tehnice;
  • Experienţă în muncă nu mai puţin de 1 an;
  • Abilităţi de lucru în echipă.
Responsabilităţi:
  • Verificarea şi predarea producţiei finite distribuitorilor;
  • Verificarea şi primirea producției finite în strictă conformitate cu facturile.
DISTRIBUIE:





    DRAG